Dienstwijzer

Dienstenwijzer Wet Financieel Toezicht
Ede, juli 2013 versie 9

Bakker & Jansen Financieel Adviesbureau BV

Informatie over onze dienstverlening:
Op grond van de Wet Financiële Toezicht, kortweg de Wft, zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten:
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, kortweg AFM, onder
nr.: 12005055

Registratie bij het College Bescherming Persoonsgegevens:
Ons kantoor is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens, kortweg CBP,
onder nr.: m1337337

Aard van onze dienstverlening:
Op grond van onze vergunning en de daaraan ten grondslag liggende diverse opleidingen en diploma’s mogen wij adviseren en bemiddelen in:
-Alle schade verzekeringen
-Alle levens en beleggingsverzekeringen
-Hypotheken
-Kredieten
-Beleggings bank en spaarrekeningen

Onze relatie met Banken en Verzekeraars:
Wij zijn een volledig zelfstandige en onafhankelijke onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of een aandeel in ons kapitaal of onderneming. Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de producten voor welke bank of verzekeraar dan ook.

Selectie van aanbieders:
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die de diverse banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn en zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Hoe worden wij beloond:
De kosten van onze werkzaamheden kunnen voor een aantal schadeverzekeringen worden betaald door de bank of verzekeraar waar wij uw verzekering onder brengen, in andere gevallen brengen wij u ons uurloon of een vaste prijs in rekening voor onze dienstverlening, een combinatie van bovenstaande is ook mogelijk, uiteraard maken wij hierover vooraf afspraken met u. Voor de werkzaamheden m.b.t. uw hypotheek brengen wij u ons uurloon of een vaste prijs in rekening, een combinatie is ook mogelijk, uiteraard maken wij ook hierover vooraf afspraken met u. Tot slot hanteren wij voor het verstrekken van nazorg op een beperkt aantal specifieke producten de mogelijkheid tot het afsluiten van een abonnement. Meer over onze dienstverlening en de kosten daarvan treft u in ons dienstverleningsdocument, kortweg DVD. U treft onze DVD onder downloads op onze site ook kunt u bij ons een schriftelijk exemplaar opvragen.

Hebt u een klacht of punt ter verbetering:
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch zou het kunnen voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen dat dan graag van u zodat wij kunnen kijken of wij uw klacht of ontevredenheid kunnen verhelpen.
Omdat wij graag leren van fouten en het u gemakkelijk willen maken beschikken wij over een klachtenprocedure, informeer hiernaar op ons kantoor. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg KiFiD, onder aansluitnummer 300.002442.

KiFiD:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel.: (0900) 3552248  www.kifid.nl

Onze gegevens en bereikbaarheid: 

Bakker & Jansen Financieel Adviesbureau BV
Stationsweg 64 6711 PT Ede
Postbus 50 6710 BB Ede

Tel.0318-672010
Fax. 0318-672519
info@bakkerenjansen.nl

Wij zijn geopend iedere werkdag van maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 17.00 uur

Buiten kantooruren kunt u onze beantwoorder inspreken wij bellen u dan de volgende werkdag terug. Voor dringende zaken kunt u bellen naar 06-51205834 (dhr. Bakker) of
06-53554435 (dhr. Jansen)

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en zijn u graag van dienst

Naam cliënt:………………………………,voor ontvangst…………………………………………